Over ons

Wie zijn wij en hoe onderscheiden wij ons in de natuursteenmarkt?

Everpolish B.V. is in 1988 gestart met het professioneel opknappen van hoofdzakelijk natuurstenen vloeren en alle aanverwante steen houdende vloeren.

Wij voeren onze werkzaamheden uit voor:

 • Particulieren;
 • Bedrijven;
 • Natuursteen bedrijven;
 • Overheden.

Om ons te onderscheiden in de natuursteenmarkt zijn wij aangesloten bij de navolgende organisaties:

 • Bedrijfschap Natuursteenbedrijf te Utrecht;
 • Hoofdbedrijfschap Afbouw en Onderhoud (HAO) te Rijswijk;
 • Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven (NOA) te Veenendaal;
 • Savantis (Vakcentrum Afbouw en Onderhoud, Presentatie en Communicatie) te Waddinxveen.

Tevens hebben wij een aantal cursussen goed afgerond, waardoor wij het veiligheid certificaat V.C.A. hebben, erkende Aspirant Leermeesters zijn en nu ook een Erkend Leerbedrijf zijn.
Om als vooruitstrevend bedrijf van al het goede bij te blijven zijn wij als enige in de branche toegetreden tot de Stichting Vloerkeur te Veenendaal.

Belangrijke criteria die de Stichting Vloerkeur hanteert.

 • De door Stichting Vloerkeur erkende bedrijven werken alle volgens bestaande wet- en regelgeving, waarbij de kwaliteit van het werk wordt gewaarborgd middels een vakbekwame uitvoering.
 • De vloerenbedrijven die bij Stichting Vloerkeur zijn aangesloten voldoen aan uiteenlopende algemene erkenningseisen. Voorbeelden hiervan zijn eisen met betrekking tot het beleid van het bedrijf en de kwaliteitswaarborging.
 • Zo legt ieder vloerenbedrijf haar beleid ten aanzien van veiligheid, arbo, milieu en kwaliteit schriftelijk vast, hanteert het opleidingsplan en voldoet het aan specifieke vakbekwaamheidvereisten.
 • In de uitvoeringsfase voldoen de bij Stichting Vloerkeur aangesloten bedrijven aan verschillende erkenningseisen. Dit zijn onder andere eisen met betrekking tot werkinstructie, milieugevaarlijke stoffen, bedrijfsafval en het keuringsplan.
 • In de opleveringsfase erkennen vloerenbedrijven, die zijn aangesloten bij Stichting Vloerkeur onder meer eisen op het gebied van geschillen, verzekeringen, meer- en minderwerk en klachtenadministratie.Zo kent Stichting Vloerkeur een geschillenregeling en een onafhankelijke geschillencommissie.